OM OSS

Idén till Phocus Education föddes 2011 då vi såg en växande problematik med att idrottares kompetens inte togs till vara när de kom ut i det civila arbetslivet. Vi noterade att många före detta elitidrottare hade egenskaper som borde värderas högt på en arbetsplats, som laganda och stark arbetsmoral, men att många ändå verkade hamna på arbeten som de inte trivdes med. Detta var något som borde kunna förebyggas genom att ge idrottarna akademisk stöd och hjälp att förbereda sig för en civil karriär. Efter ett framgångsrikt försöksprojekt med Sveriges Ishockeyspelares Centralorganisation (SICO) skapades Phocus Education år 2012 och har expanderat i stadigt takt sedan dess.


Phocus Education är det första företaget i Sverige som hjälper elitidrottare att förbereda sig för sina framtida civila karriärer. Vi har tillsammans med andra ledande aktörer inom europeisk idrott även författat EU:s första riktlinjer för den ”andra karriären”. Läs gärna dessa här. Mer info om själva arbetet med att ta fram riktlinjerna finns här. Under 2017 har vi varit med och tagit fram "The World Standard for Player Development".

Vi har kontakt med alla ledande spelarfack i världen för ett effektivt samarbete oavsett var i världen idrottsklienterna befinner sig för tillfället. Vi är medlemmar i Paads (Professional Association of Athletes Development Specialists), den ledande organisationen för denna typ av frågor med medlemmar över hela världen.

Phocus Education deltar på regelbunden basis i internationella idrottskonferenser. På så vis kan vi säkerställa att vi alltid ligger i framkant när det gäller de senaste rönen inom sportindustrin. De senaste åren har vi bland annat besökt Athletes Development Summit i New York, The Player Development Conference i Melbourne och PDM Conference i Helsingfors.

Stötta och vägleda människor inom idrotten till att på ett strukturerat sätt göra det mesta av tiden som elitidrottare. Förbereda och agera för att övergången från elitidrott till civil karriär ska bli så framgångsrik och smidig som möjligt.

MISSION

VISION

En sportindustri där alla idrottare känner sig trygga med sin nuvarande och framtida situation. 

Copyright © 2020