PERSONUPPGIFTSPOLICY

Phocus Education erbjuder utbildning och studierådgivning på distans. För att erbjuda detta använder vi oss av digitala tjänster. Dessa används för exempelvis kursregistrering, bedömningar och dialog med dig under tiden du studerar hos oss. Som en del av detta samlar vi in och lagrar information, till exempel namn och kontaktinformation. Vi registrerar även information i våra system i form av till studieplaner, bedömningar och liknande. Ovanstående är enbart exempel, vilken form av information som registreras varierar beroende på vilken utbildningsform man läser. Det är viktigt för oss att vi hanterar din information på ett tryggt och ansvarsfullt sätt. Inom Phocus Education har vi tagit fram riktlinjer för hur vi hanterar personuppgifter och hur vi arbetar med digitala tjänster. Nedan följer kortfattad information om dina rättigheter och vårt arbete. För mer utförlig information är du välkommen att kontakta oss direkt på plugga@phocus.se

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

Vår hantering och lagring av personuppgifter regleras i EU-förordningen General Data Protection Regulation, GDPR. Phocus Education är personuppgiftsansvariga för de uppgifter du lämnar till oss. Du har rätt att begära ut de uppgifter vi samlar om dig,

rätta felaktiga uppgifter eller att vi raderar dina uppgifter. Anser du att vi behandlat dina uppgifter på fel sätt har du rätt att vända dig till Datainspektionen med klagomål.

För att hantera dina uppgifter använder vi oss av tredjepartsplattformar. De plattformar vi använder oss av är GDPR-certifierade för att säkerhetsställa att dina uppgifter är skyddade. Om du har frågor kring vår behandling av dina uppgifter, vill begära registerutdrag, rättelse eller radering av dina uppgifter är du välkommen att kontakta oss på plugga@phocus.se.

Copyright © 2020